logo
 
 

Profile

บริษัท ดี.ซอฟท์ คอนซัลติ้งค์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 เรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในธุรกิจต่างๆ แล้วนำมาสรรหาโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของลูกค้าได้โดยละเอียด และครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการ Implement ให้กับระบบงานของลูกค้า เน้นความถูกต้อง ใช้งานง่ายประหยัดเวลา ความสมบูรณ์และความ น่าเชื่อถือ ของข้อมูลได้ ลดการสูญเสียลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร เรามีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าหลากหลายธุรกิจ เพื่อให้ ลูกค้าสามารถส่งมอบสินค้าบริการ และความพึงพอใจให้ลูกค้า บริษัทฯ ให้มุ่งเน้นการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงโดยได้รับความ ไว้วางใจจากบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด แต่งตั้งให้ทางบริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกตัว รวมถึงที่กำลังพัฒนาที่จะออกสู่ตลาดเร็วๆนี้ด้วย

วิสัยทัศน์ (Vission)

ผู้นำด้านการบริการซอฟท์แวร์อย่างเป็นเลิศ และสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

พันธกิจ (Mission)

1.มุ่งมั่นความเป็นเลิศด้านคุณภาพและบริการของเทศโนโลยีซอฟท์แวร์
2.สร้างพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อบทสรุปแห่งความสำเร็จซึ่งกันและกัน

ประสบการณ์ (Experience)

...........การเรียนรู้ความล้มเหลวจากลูกค้าในการซื้อซอฟแวร์จากต่างประเทศและการจ้างผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยเพื่อปรับตามความต้องการของแต่ละบริษัทที่ทำได้ยากและเกิดความล้มเหลว ทำให้เราสะสม ประสบการณ์ต่างๆ ที่ลูกค้าเจอมาเล่าสู่กันฟังในการเลือกใช้โปรแกรมและการบริการ มามากพอเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่การ เป็นผู้นำในการสรรหาโปรแกรมสำเร็จรูป ที่เข้าระบบงานต่างๆ ในประเทศไทย โดยของใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดย คนไทย ที่ทราบปัญหาของระบบทำงานบ้านเรา จริง ๆ และบริการหลังการขายโดยทีมงานเพื่อสร้างแนวทางที่ดี ีที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถเริ่มต้นใช้ซอฟแวร์เต็มแบบธุรกิจนั้นๆ และระบบขนาดขององค์การและระบบงานทุกชุดทำงานคือ การจัดการเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง ต้นทุนการการผลิต การจัดซื้อ การขายและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากทีมงาที่มีประสบการณ์ เริ่มตั้งแต่ฝ่ายขาย มีความรู้ในระบบทำงานเพื่อนำเสนอให้ตรงประเด็น ตามความจำเป็นและความ ต้องการใช้ ฝ่ายSupport / Implement ในการวางระบบลูกค้าให้เข้ากับระบบงาน และสามารถทำงาน ได้จริง ด้าน Technical/Programmer ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบระหว่างสำนักงานใหญ่ สาขา และโรงงาน หรือการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เขียนระบบเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือ ระบบที่ต้องการเขียนใหม่

 
 
Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement