TOP 10 Features
 
ใช้ software แล้วได้อะไร
 
ซอฟท์แวร์... คุ้มค่าเสริมประสิทธิภาพองค์กร
 
 

Interesting

TOP 10 Features

1.  โปรแกรมลงลึกในรายละเอียดของข้อมูลในการทำงาน รองรับการทำงาน ทั้งอย่างง่ายและที่มีรายละเอียดสูง เช่น หน่วยในระบบมี 1 หน่วยหลัก 2 หน่วยขนาน เช่น ผ้าไหม มีหน่วยหลักเป็น หลา หน่วยขนานที่ 1 เป็น กิโลกรัม และหน่วยขนานที่ 2 เป็นม้วน มีหลายหน่วย แบบไม่จำกัด เช่น น้ำอัดลม 1 กระป๋อง กระป๋องคือหน่วย หลัก มีแพ๊ค 6 กระป๋อง แพ๊ค 24 กระป๋อง ซึ่งอยู่ในลัง ขนาด 24 แพ๊คได้ คำนวณหาหน่วยหลักได้
อัตโนมัติ ฯลฯ รองรับ LOT, Serial , วันหมดอายุ ขนาด เกรด น้ำหนัก และรายละเอียด รหัสขาย ลูกค้าคาดหวัง และอื่นๆ
 
     
2.  โปรแกรมออกแบบจากขั้นตอนการทำงานจริง ไม่ได้เน้นตามหลักการของการเขียน โปรแกรม เช่น ในขั้นตอน การผลิตผ้านั้นไม่สามารถวัดความยาวได้ตลอดเวลา จะใช้การชั่งน้ำหนักแทนและยังไม่เป็นม้วนจนกว่า จะถึงขั้นตอนตรวจสอบ ฯลฯ หรือ การสั่งซื้อ ขอซื้อสินค้าโดยส่วนมากเกือบทุกโปรแกรมต้องทราบ รหัสสินค้าก่อน ซึ่งความเป็นจริงมีโอกาสน้อยมากที่จะมีรหัสสินค้าอยู่ก่อนแล้ว หรือมี แต่ผู้ขอไม่ทราบว่ารหัสใด
โปรแกรมมีความยืดหยุ่ นที่จะรองรับการทำงานจริงเหล่านี้
 
     
3.  รองรับข้อมูลตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปถึงขนาดใหญ่ (หลายล้านเรคคอร์ด) สามารถทำงานได้ ตามปกติเมื่อข้อมูลเกิน 3,000 เรคคอร์ด ระบบจะปรับรูปแบบการแสดงผลอัตโนมัติ สามารถสืบค้นย้อนได้อย่างง่ายดาย มีตัวตน เป็นระบบเอกสารที่ชัดเจน รองรับการทำงานได้กับหลากหลายฐานข้อมูลชั้นนำ และที่นิยมทั่วไป  
     
4.  ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว ทุกฝ่ายสามารถดึงข้อมูลจากระบบหนึ่ง ไปสู่อีกระบบหนึ่งได้ทันที ไม่ต้อง Key ซ้ำ มาพร้อมกับเครื่องมือค้นหา ที่รวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการทำงาน  
     
5.  การเริ่มต้นระบบไม่จำเป็นต้องปิดงวดรอบบัญชี สามารถยกยกมาก่อนหรือหลัง หรือเมื่อใดก็ได้ที่พร้อม และสามารถทำงานทั้งเดินหน้า และย้อนหลังได้พร้อมกัน โดยไม่ ต้องหยุดระบบเพื่อทำงานย้อนหลัง (ระบบสามารถแยกแยะราคาขาย อัตราแลกเปลี่ยน การส่งเสริมการขายตามเวลาที่บันทึกได้  
     
6.  โปรแกรมพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงสามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ และการเชื่อมต่อกับหลายๆ ระบบ หรือโปรแกรมที่กำลังนิยมใช้ และเป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบัน เช่น Windows XP, Email, Internet, EXCEL, PDF ฯลฯ และรองรองรับ การเปลี่ยน - แปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีกาารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     
7.  โปรแกรมเปิดโอกาสให้เชื่อมโยงกับระบบอื่นได้ รวมถึงทีมงานจะปรับปรุง เพื่อให้เข้า กับลูกค้ามากที่สุด โปรแกรมเมอร์ของลูกค้าสามารถพัฒนาส่วนที่ต้องการ หรือเป็น ความลับร่วมใช้งานได้  
     
8.  รูปแบบหน้าจอการทำงาน และรูปแบบการทำงานรายวันแยกตามผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบหน้าจอ การทำงานได้เอง  
     
9.  มีระบบแก้ไข ออกแบบ และพิมพ์รายงานแบบพิเศษ สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ขนาดกระดาษ แยกตามรายงาน แยกตามผู้ใช้สามารถเพิ่มแก้ไขรายงานและเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบได้ทันทีทุกรายงาน รวมถึงการ Export ข้อมูลไปยังระบบ หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย  
     
10.  มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถกำหนดได้ทั้งแบบอย่างง่าย จนถึงระดับละเอียด
ทั้งส่วนของการใช้งาน และระดับตรวจสอบ อนุมัติเอกสาร และรายงาน
Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement