การบริการหลังการขาย และบำรุงรักษาระบบ (Service and Maintenance)

1 ด้านโปรแกรม  
  จะรับประกันในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากซอฟแวร์ เป็นเวลา 1ปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
  1. 1 การให้บริการทางโทรศัพท์
ทางบริษัทจะให้บริการแนะนำปรึกษาด้านซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ทางโทรศัพท์แก่ลูกค้า
 
  1 2. การให้บริการ
ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำปรึกษาด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ จากทาง บริษัทได้โดยการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง
 
  1. 3 การให้บริการที่บริษัทลูกค้า
ทางบริษัทจะให้บริการแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ ตามเงื่อนไข ของการให้บริการหลังการขาย จำนวน 6 ครั้งต่อ ปี หรือ เดือนเว้นเดือน
 
  1.4. ข้อจำกัดในการให้บริการ
การรับประกันและให้บริการในการแก้ปัญหาจะไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ และไวรัสคอมพิวเตอร์ network หรือสาเหตุที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่ตกลงกันไว้
 
 

1. 5. ข้อกำหนดในการให้บริการ
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงเวลา 8.30-17.00 น. (จันทร์-เสาร์ ) ติดต่อแผนกบริการลูกค้า ที่หมายเลข 0-28036180 (Auto)  Fax: 0-28036184 E-mail: support@dsoft.co.th

 
  1.6. Call/Online Helpdesk
แก้ไขความผิดพลาดที่เกิดกับโปรแกรม ไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
     
2. อัตราค่าดูแลรักษา และปรับเวอร์ชั่นซอฟแวร์ต่อปี คิดเป็น  
  2.1. 10 % ของค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำหรับลูกค้าที่กทม.และปริมณฑล  
  2.2 13 % ของค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรมสำหรับลูกค้าที่ต่างจังหวัด

 

 

Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement