Enterprise Resource Planning (ERP)
 

 

ระบบ ERPเป็นโปรแกรมที่มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ซับซ้อนเมนูเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย ระบบการกำหนดสิทธิที่ผู้ใช้สามารเห็นเมนูการทำงาน และมีสิทธิใช้งานได้ตามที่กำหนดตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายเท่านั้นเป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันให้ท่านคุ้มค่ากับการลงทุน มีระบบการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ท่าน ตัดสินวางแผนการแข่งขันตลาดสากลได้อย่ามีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของท่าน ด้วยการวิเคราะหฺ์ระบบการทำงาน
Prosoft WINSpeed 7.0 เพิ่มระบบคอมมิชชั่น
  Prosoft WINSpeed 7.0 Prosoft WINSpeed 7.0 เพิ่มระบบคอมมิชชั่น รองรับการคำนวณได้หลายรูปแบบ เช่น การคำนวณจากยอดขาย , ยอดสินค้า และ ยอดตาม Invoice พร้อมทั้งสามารถกำหนดให้คำนวณจากเป้าการขาย โดยให้ค่าคอมมิชชั่นเฉพาะส่วนที่เกินในลักษณะของการสะสมได้
Prosoft HRMI เตรียมออกเวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ ESS (Employee Self-Service)
  Prosoft WINSpeed 7.0 พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เช่น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร การปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกร้องขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้เช่นกัน ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความปลอดภัย ของฐานข้อมูล
Prosoft CRM ออกเวอร์ชั่นใหม่ เพิ่มระบบ Service Management และ Knowledge Management
  Prosoft WINSpeed 7.0 Prosoft CRM ออกเวอร์ชันใหม่เพิ่มระบบ Service Management และ Knowledge Management เพื่อสนับสนุนบริการหลังหารขายให้ตรงกับความต้องการ และสร้างความพึงพอใจเกินความคาดหวัง และยังรองรับระบบบริหารทีมบริการหลังการขาย,ระบบจัดการเกี่ยวกับการติดต่อขอให้บริการกับลูกค้า การติดตามผล และการดำเนินการแก้ไขปัญหา...
โปรซอฟท์ฯ เร่งพัฒนา "Prosoft POS" เหมาะสำหรับธุรกิจขายปลีกและขายส่ง แบบครบวงจร
  Prosoft WINSpeed 7.0 ข่าวดี ! บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้เร่งพัฒนาโปรแกรม“ Prosoft POS” เป็นระบบบริหารงานขาย ที่เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่การับสินค้าเข้าการกำหนดรายละเอียด Promotion ที่ใช้ในแต่ละช่วงเวลาการขายสินค้า ณ จุดขายพร้อมทั้งการชำระเงินด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองหรือบัตรส่วนลด ตลอดจนการออกพิมพ์ใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ และการเก็บข้อมูล...

 

 
 
Success Story |Download |Interesting | Maintenance | Support&Service |Implement